VR 01
Küçük Reklam Dubası
108 cm
130 TL
VR 02
Büyük Reklam Dubası
118 cm
160 TL
VR 03
Uzun Büyük Duba
140 cm
170 TL
VR 04
A Tabela Duba
105 cm
180 TL
VR 05
Raket Reklam Dubası
99 cm
120 TL
VR 06
Tabela Reklam Dubası
115 cm
240 TL
VR 07
Jumbo Reklam Dubası
124 cm
200 TL
VR 08
Uzun Jumbo Duba
146 cm
220 TL
VR 09
Uzun Küçük Duba
132 cm
140 TL
VR 10
Uzun Raket Duba
122 cm
130 TL
VR 11
Aç Kapa A Tabela
97 cm
240 TL
VR 12
Dikme Duba
121 cm
100 TL
VR 13
Başlıklı Dikme Duba
168 cm
150 TL
VR 14
Dikme Raket Duba
156 cm
140 TL
VR 15
Ok Reklam Dubası
105 cm
150 TL
VR 16
Uzun Ok Reklam Dubası
127 cm
160 TL
VR 17
Hacıyatmaz Küçük Duba
118 cm
180 TL
VR 18
Hacıyatmaz Raket Duba
108 cm
140 TL
VR 19
Hacıyatmaz Büyük Duba
125 cm
180 TL