VR 01
Küçük Reklam Dubası
108 cm
200 TL
VR 02
Büyük Reklam Dubası
118 cm
245 TL
VR 03
Uzun Büyük Duba
140 cm
255 TL
VR 09
Uzun Küçük Duba
132 cm
230 TL
VR 13
Başlıklı Dikme Duba
168 cm
235 TL
VR 17
Hacıyatmaz Küçük Duba
118 cm
240 TL
VR 19
Hacıyatmaz Büyük Duba
125 cm
265 TL